Học tiếng Nhật

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ THANH GIANG

Video học từ vựng cực dễ hiểu, hình ảnh sinh động, có 3 phần: 

Phần 1: Có hình ảnh, nghĩa tiếng Việt, nghĩa tiếng Nhật kèm phần phát âm

Phần 2: Chỉ xuất hiện tiếng Nhật để luyện nhớ nghĩa tiếng Việt

Phần 3: Chỉ xuất hiện tiếng Việt để luyện nhớ nghĩa tiếng Nhật

Video học ngữ pháp cực dễ hiểu, chi tiết:

Giáo viên nhiều kinh nghiệm, giảng dạy dễ hiểu

Hình ảnh bài giảng sinh động, slide bài giảng đẹp mắt

Nội dung bài dạy chi tiết, nhiều bài tập để luyện ngữ pháp

Các tài liệu học tập khác được Thanh Giang biên soạn:

Tiếng Nhật theo chủ đề với hình ảnh sinh động

Phân biệt các mẫu ngữ pháp dễ nhầm

Các cách nói trong tiếng Nhật